Privaatsustingimused

Privaatsustingimused

Kohvrimaailm on võtnud endale kohustuse kaitsta klientide ja kasutajate privaatsust. Sellest lähtuvalt oleme koostanud käesolevad privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist. Meie tegevus internetis on kooskõlas kõigi asjakohaste tegevuste ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega. Leia veidi aega ja tutvu meie privaatsuspõhimõtetega.

Kes me oleme

Meie veebiaadress on: https://www.kohvrimaailm.ee.

Käesolevad Privaatsustingimused kohalduvad, kui Te kasutate veebikeskkonda www.kohvrimaailm.ee. Veebikeskkonna kasutamine loetakse Teie nõusolekuks käesolevate Privaatsustingimustega.

Isikuandmete kogumine ja kasutamine

Isikuandmed on andmed, mida Kohvrimaailm kogub üksikisikuga sõlmitud lepingu täitmisel või temaga ühenduse võtmiseks.

Püsikliendi isikuandmete kogumine võib toimuda alljärgnevatel viisidel:

  • kontaktandmete (sh sinu nimi, isikukood, postiaadress, telefoninumber, e-posti aadress, eelistatud kontakteerumisviis) esitamisel meie veebisaidil
  • veebisaidi kasutamisel kliendi kontoinfost või küpsiste (cookies) kaudu
  • ostu või tellimuse sooritamisel meie poes või e-poes isiku kontaktandmete või ostueelistusi puudutavate andmete talletamisel (Kohvrimaailm võib paluda teatud veebilehe aladel vabatahtlikult esitada isikuandmeid ja personaalset informatsiooni. Nõutavad isikuandmed võivad sisaldada nime, aadressi, postiindeksit, e-posti aadressi, telefoninumbrit ja teisi andmeid)

Muude andmete kogumine

Kogume ka isikustamata andmeid – andmeid, mida ei saa otseselt ühe kindla isikuga siduda (sugu, vanus, keele eelistus, asukoht).

Võime koguda ka andmeid üldistatud klienditegevuste kohta meie poodides ja veebisaidil. Need andmed koondatakse ja neid kasutatakse selleks, et saaksime klientidele edastada kasulikumat teavet ja saaksime teada, millised veebisaidi, toodete ja teenuste osad on kõige huvipakkuvamad. Koondandmeid käsitletakse selles privaatsuspoliitikas isikustamata andmetena.

Kogutud isikuandmete kasutamine

Kogutud isikuandmete abil saame teavitada kliente Kohvrimaailma tooteuudistest, sooduskoodidest, kampaaniatest ja tulevastest sündmustest. Klient, kes ei soovi olla meie uudiskirjaloendis või saada teavitusi teda huvitada võivatest toodetest, saab ennast adressaatide sihtrühmast igal ajal eemaldada. Kliendil on võimalik loobuda e-postile saadetavatest pakkumistest ja uudiskirjadest andes sellest meile teada e-kirja teel või järgides pakkumisi sisaldava e-kirjas toodud juhiseid, mis asuvad kirja jaluses. Kogutud isikuandmeid kasutame ka kauba kohaletoimetamiseks ning kliendi ees võetud kohustuste täitmiseks.

Kliendi paremaks teenindamiseks võib Kohvrimaailm avaldada teavet üksikute kasutajate kohta kolmandale osapoolele, kes osutab Kohvrimaailmale teenuseid ning on lepinguga kohustunud hoidma jagatud teavet konfidentsiaalsena. Kolmandaks osapooleks on näiteks meie partner, kelle ülesanneteks on e-poes müüdavate kaupade transport.

Teie õigused seoses isikuandmete töötlemisega

Teil on õigus saada teavet Teie isikuandmete töötlemise kohta isikuandmete kaitse seaduses ja teistes seadustes sätestatud määral. Teil on õigus nõuda isikuandmete töötlemise lõpetamist ning isikuandmete parandamist, sulgemist, kustutamist ja ülekandmist. Kui Te leiate, et isikuandmete töötlemisel rikutakse Teie õigusi, on Teil õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole, kui seaduses ei ole sätestatud teistsugust vaidlustamise korda. Samuti võib Teil olla õigus nõuda kahju hüvitamist võlaõigusseaduses sätestatud alustel ja korras.

Isikuandmete kaitse

Kohvrimaailm rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

Turvalisus

Kõiki Kohvrimaailma e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Krüpteeritud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse.

Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused

Kohvrimaailma veebisaiti kasutama asudes või püsikliendi avalduse täitmisel oled käesolevate põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud. Jätame endale õiguse vajadusel privaatsuspoliitika üldtingimusi muuta, teavitades sellest kõiki püsikliente.

Kõigi privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega palume võtta meiega ühendust aadressil info@kohvrimaailm.ee.

Mis on küpsised?

Me kasutame veebilehel ja mobiilirakenduses erinevaid tehnoloogiaid, näiteks pikslisildid, veebimajakaid, võrguandmete kogujaid ja muid sarnaseid vahendeid (edaspidi nimetatud ühiselt “Küpsised”).

Küpsised aitavad meil tagada meie veebilehe ja/või mobiilirakenduse korrektset toimimist ning pakuvad teile Kohvrimaailm.ee teenuseid. Lisaks aitavad nad meil koguda analüütilist ja statistilist sirvimisteavet, isikupärastada teie sirvimiskogemust ning teostada turundustegevusi. Oluline on märkida, et küpsised ei ole viirused ega kahjusta teie arvutit või seadet.

Küpsisevalikud

Et meie tegevus oleks kooskõlas seadusega, palume enne analüütiliste ja sihitud (äriliste) küpsiste kasutamist saada teilt nõusolek. Teil on igal ajal võimalus nõustuda või keelduda analüütilistest ja sihitud (ärilistest) küpsistest, muutes vastavalt nende seadeid allpool. Kui soovite teha muudatusi, peate kustutama ka varem antud nõusolekul sisestatud küpsised.

Muud tüüpi küpsised rakendatakse vastavalt seadusele või meie õigustatud huvidele ning seetõttu ei ole teie nõusolek vajalik.

Kolmandad osapooled ja küpsised

Mõned meie veebisaidi või mobiilirakenduse lehed sisaldavad sisu, mida pakuvad kolmandad osapooled, näiteks YouTube, Vimeo või Facebook. Tavaliselt on selline kolmanda osapoole sisu märgistatud vastava kolmanda osapoole logoga meie veebisaidil või mobiilirakenduses.

Kui kasutate kolmanda osapoole sisu (näiteks vaatate YouTube’i videot või klõpsate Facebooki jagamislinki), võib see kolmas osapool oma äranägemise järgi seada oma küpsiseid ja koguda andmeid, nagu sirviksite nende enda veebilehel.

Kolmandad osapooled, olenemata nende sisust meie veebisaidil või mobiilirakenduses, tegutsevad iseseisvate andmetöötlejatena ja võivad kasutada küpsiste kaudu kogutud andmeid muul eesmärgil või viisil, mis ei ole määratletud käesolevas küpsisepoliitikas. Meil puudub kontroll selle üle ega saa seda mõjutada. Seetõttu soovitame enne kolmanda osapoole sisu kasutamist tutvuda vastava kolmanda osapoole privaatsuspoliitikaga.